De effectiviteit van de burgergerichte overheid

Advies & Training overheidsinstellingen

Wetten en regels zijn onmisbaar in een samenleving. Maar het plompverloren opleggen en handhaven ervan levert vaak een boze en een zich machteloos voelende inwoner op, met de daarbij behorende juridische procedures.

De moderne overheid ontwikkelt zich tot een partner die samen met inwoners en andere externe partners werkt aan de ontwikkeling van een leefbare samenleving.

Ter voorkoming van juridische procedures en escalatie is het goed om al in een vroeg stadium met de inwoner(s) in gesprek te gaan.

Om deze nieuwe manier van werken met succes te implementeren binnen een overheidsinstelling is een goede aanpak vereist, anders gaat het initiatief uit als een kaars.

Wij hebben dit proces van implementatie van het gebruik van mediationvaardigheden de afgelopen jaren met groot succes geïnitieerd en begeleid. Graag willen wij u als overheidsorganisatie helpen bij het invoeren van deze methodiek.

Tevens verzorgen wij praktijkgerichte trainingen op het gebied van mediationvaardigheden.

Bel of mail ons voor een gesprek en/of presentatie!

“Samen bouwen aan een burgergerichte overheid”

Meer informatie

Wilt u meer informatie over onze diensten of een oriëntatiegesprek inplannen? Neem vrijblijvend contact met ons op.